Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Siedlce

Pliki do pobrania

 1. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022 DOC
 2. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022 PDF
 3. Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022/23 DOC
 4. Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022/23 PDF
 5. Oświadczenie zarządcy obwodu w sprawie odstrzału sanitarnego dzików PDF
 6. Wniosek do prawodawcy na odstrzał sanitarny dzików PDF
 7. Deklaracja Członkowska do PZŁ – osoba prawna (Koło Łowieckie) PDF
 8. Deklaracja Członkostwa do PZŁ – osoba fizyczna PDF
 9. Deklaracja Członkowska do Koła Łowieckiego PDF
 10. Wniosek o wydanie legitymacji PZŁ (RODO) PDF
 11. Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej 2023 PDF
 12. Protokół poszukiwania martwych dzików PDF
 13. Zgłoszenie psa na próby polowe PDF
 14. Oświadczenie zarządcy obwodu w sprawie odstrzału sanitarnego dzików DOC
 15. Wniosek do prawodawcy na odstrzał sanitarny dzików DOC
 16. Deklaracja Członkowska do PZŁ – osoba prawna (Koło Łowieckie) DOC
 17. Deklaracja Członkowska do Koła Łowieckiego DOC
 18. Wniosek o wydanie legitymacji PZŁ (RODO) DOC
 19. Protokół poszukiwania martwych dzików DOC
 20. Wniosek na dzierżawę obwodów łowieckich (wzór) DOC
 21. Protokół taksacji DOC
 22. Zgłoszenie psa na próby polowe DOC
 23. Zgłoszenie psa na konkurs regionalny DOC
 24. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki DOC
 25. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki PDF
 26. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla myśliwego DOC
 27. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla myśliwego  PDF
 28. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla koła  DOC
 29. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla koła  PDF
 30. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa DOC
 31. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa PDF
 32. Wniosek o nadanie medalu Za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego (dla myśliwego.) PDF
 33. Wniosek o nadanie medalu Za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego (dla koła łow.) PDF 
 34. Regulamin Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Siedlcach PDF
 35. Wniosek o nadanie medalu Za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego (dla myśliwego.) DOC
 36. Wniosek o nadanie medalu Za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego (dla koła łow.) DOC
 37. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich PDF
 38. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego DOC
 39. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego PDF
 40. Instrukcja prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji – ZG PZŁ PDF
 41. Załącznik do ŁOW 1 DOC
 42. Załącznik do ŁOW 1 PDF
 43. ŁOW 1 – druk  PDF
 44. ŁOW 1 – druk DOC
 45. Druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (Zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września 2018 roku.) PDF
 46. Druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej (Zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września 2018 roku.) DOC