Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd okręgowy

Bartłomiej Kurkus
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Kol. Bartłomiej Kurkus jest absolwentem Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji Gospodarczej w Warszawie gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ponadto studiował na Politechnice Radomskiej – kierunek technologia chemiczna i ochrona środowiska, oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 2006 roku. Posiada podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Jest członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 321 w Warszawie oraz członkiem Koła Łowieckiego „Knieja” w Siedlcach. Posiadane uprawnienia: Sędzia Instruktor Strzelectwa Myśliwskiego, Prowadzący Strzelanie, Strażnik Łowiecki, ukończył szkolenie z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów oraz kurs weterynaryjny z zakresu oględzin tusz zwierzyny łownej po odstrzale.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu

Kolega Leszek Trebnio od wstąpienia w szeregi członków Polskiego Związku Łowieckiego w roku 1999 czynnie uczestniczy w działaniach siedleckiej organizacji łowieckiej. W 2005 roku Okręgowa Rada Łowiecka powołała Go w skład Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich, w której był i aktualnie jest odpowiedzialny za współpracę z mediami. Wynikiem tej współpracy są publikacje w lokalnej prasie oraz emisja audycji radiowych na temat działań naszej okręgowej organizacji łowieckiej.

Kol. Leszek Trebnio angażuje się w organizację uroczystości jubileuszowych PZŁ, wystaw łowieckich, konkursów czy uroczystości Hubertowskich. Znajomość prawa łowieckiego oraz cywilnego i karnego Kolegi L. Trebnio pomogła rozwiązać wiele problematycznych incydentów zaistniałych na terenie naszego okręgu dotyczących kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. Doceniając aktywność i efekty w działalności społecznej Kolegi Leszka Trebnio, Okręgowa Rada Łowiecka w 2007 roku powołała Go w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach, funkcję tą pełni do chwili obecnej. Kolega Leszek Trebnio za swoją działalność na rzecz Zrzeszenia został odznaczony przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

blank

Członek Zarządu

Kol. Robert Gazdowski ur. 12.08.19965r. w Warszawie jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od roku 1984, w 1988r. uzyskał uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, a w roku 1996 Sędziego Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego. Posiada wykształcenie wyższe leśne, w roku 2010 ukończył dodatkowo studia podyplomowe z zakresu gospodarki łowieckiej.

Kariera zawodowa Kol. Roberta Gazdowskiego zawsze była związana z łowiectwem. Pracował min. na stanowisku Leśniczego Nadleśnictwa w  Siedlcach, Głównego Specjalisty ds. Gospodarki Łowieckiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, skąd został delegowany do praz w Komisjach Egzaminacyjnych jako przedstawiciel Marszałka Województwa na egzaminy na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. W chwili obecnej jest właścicielem Sklepu Myśliwskiego „Karabin” w Siedlcach

Od czasu wstąpienia w poczet członków Zrzeszenia jest członkiem KŁ. „Las” w Siedlcach, a od roku 2008 do chwili obecnej pełni w nim funkcję Łowczego.

 

blank

Członek Zarządu

 

Michał Budzyński jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2003r. Posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, ukończył kurs Strażników Łowieckich oraz uzyskał uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ. Jest autorem ponad 80-ciu publikacji w prasie łowieckiej i strzeleckiej min magazynie Sezon, Mazowieckim Magazynie Łowieckim, Broń i Amunicja oraz Strzał, w których porusza kwestie dotyczące interpretacji przepisów prawa łowieckiego, broni i balistyki, a także obrony wizerunku polskiego łowiectwa. Na łamach magazynu Sezon napisał min listy otwarte do Szymona Hołowni oraz Abelarda Gizy będące odpowiedzią na krytykę myśliwych. 

Jako sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego oraz instruktor strzelectwa sportowego wspiera myśliwych w zakresie broni i amunicji oraz poprawy umiejętności strzeleckich. Brał udział w programie zakładania bud lęgowych dla kaczek oraz inicjatywach przyrodniczo- edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Był współorganizatorem dwóch edycji festynu Sójka Mazowiecka na których promowano łowiectwo poprzez wyroby z dziczyzny oraz loterię fantową. Wielokrotnie uczestniczył w okręgowych zawodach w sześcioboju myśliwskim jak również udzielał wsparcia przy prowadzeniu strzelań kołom łowieckim.

Członek Zarządu Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego odpowiedzialny za integracje środowisk strzeleckich i popularyzację strzelań myśliwskich, aktywnie zaangażowany w działania Firearms United zmierzające do wprowadzenia optymalnych korzystnie zmian w Ustawie o Broni i Amunicji aktualnym i przyszłym posiadaczom broni. Uprawia  strzelectwo sportowe, długodystansowe oraz elaboruje amunicję. 

blank

Członek Zarządu

Kol. Mariusz Piątek, ur. 16.09.1975 r. w Siedlcach. Wykształcenie wyższe rolnicze, dodatkowo ukończone studia podyplomowe, kierunek biologia i ochrona środowiska.

Zawod wykonywany – urzędnik. od 2000r. Starostwo Powiatowe w Siedlcach – Wydział Rolnictwa i ochrony środowiska, a od 2008 do 2016 roku kierownik tego wydziału.

Od 09.05.2016r. Kierownik PlacówkiTerenowej KRUS w Siedlcach.

W szeregi członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego „Las” w Siedlcach wstąpił w 2011r. Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w roku 2015.

Kolega Mariusz Piątek od 26.04.2015r. do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Koła Łowieckiego ,,Las” w Siedlcach w którym pełni funkcję Skarbnika Koła.

30.09.2015r. został powołany przez Okręgową Radę Łowiecką w Siedlcach na Członka Komisji Promocji Łowiectwa.

W dniu 23.11.2016r ukończył z wynikiem pozytywnym kurs lektora PZŁ z zakresu biologii zwierząt łownych.

Kol. Mariusz Piątek prowadzi wykłady podczas kursów na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania.