Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Siedlce

Zarząd okręgowy

Bartłomiej Kurkus
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Kol. Bartłomiej Kurkus jest absolwentem Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji Gospodarczej w Warszawie gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ponadto studiował na Politechnice Radomskiej – kierunek technologia chemiczna i ochrona środowiska, oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 2006 roku. Posiada podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Jest członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 321 w Warszawie oraz członkiem Koła Łowieckiego „Knieja” w Siedlcach. Posiadane uprawnienia: Sędzia Instruktor Strzelectwa Myśliwskiego, Prowadzący Strzelanie, Strażnik Łowiecki, ukończył szkolenie z zakresu zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów oraz kurs weterynaryjny z zakresu oględzin tusz zwierzyny łownej po odstrzale.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu

Kolega Leszek Trebnio od wstąpienia w szeregi członków Polskiego Związku Łowieckiego w roku 1999 czynnie uczestniczy w działaniach siedleckiej organizacji łowieckiej. W 2005 roku Okręgowa Rada Łowiecka powołała Go w skład Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich, w której był i aktualnie jest odpowiedzialny za współpracę z mediami. Wynikiem tej współpracy są publikacje w lokalnej prasie oraz emisja audycji radiowych na temat działań naszej okręgowej organizacji łowieckiej.

Kol. Leszek Trebnio angażuje się w organizację uroczystości jubileuszowych PZŁ, wystaw łowieckich, konkursów czy uroczystości Hubertowskich. Znajomość prawa łowieckiego oraz cywilnego i karnego Kolegi L. Trebnio pomogła rozwiązać wiele problematycznych incydentów zaistniałych na terenie naszego okręgu dotyczących kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. Doceniając aktywność i efekty w działalności społecznej Kolegi Leszka Trebnio, Okręgowa Rada Łowiecka w 2007 roku powołała Go w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach, funkcję tą pełni do chwili obecnej. Kolega Leszek Trebnio za swoją działalność na rzecz Zrzeszenia został odznaczony przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Członek Zarządu Okręgowego

Członek Zarządu

 

Michał Budzyński jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2003r. Posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, ukończył kurs Strażników Łowieckich oraz uzyskał uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ. Jest autorem ponad 80-ciu publikacji w prasie łowieckiej i strzeleckiej min magazynie Sezon, Mazowieckim Magazynie Łowieckim, Broń i Amunicja oraz Strzał, w których porusza kwestie dotyczące interpretacji przepisów prawa łowieckiego, broni i balistyki, a także obrony wizerunku polskiego łowiectwa. Na łamach magazynu Sezon napisał min listy otwarte do Szymona Hołowni oraz Abelarda Gizy będące odpowiedzią na krytykę myśliwych. 

Jako sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego oraz instruktor strzelectwa sportowego wspiera myśliwych w zakresie broni i amunicji oraz poprawy umiejętności strzeleckich. Brał udział w programie zakładania bud lęgowych dla kaczek oraz inicjatywach przyrodniczo- edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Był współorganizatorem dwóch edycji festynu Sójka Mazowiecka na których promowano łowiectwo poprzez wyroby z dziczyzny oraz loterię fantową. Wielokrotnie uczestniczył w okręgowych zawodach w sześcioboju myśliwskim jak również udzielał wsparcia przy prowadzeniu strzelań kołom łowieckim.

Członek Zarządu Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego odpowiedzialny za integracje środowisk strzeleckich i popularyzację strzelań myśliwskich, aktywnie zaangażowany w działania Firearms United zmierzające do wprowadzenia optymalnych korzystnie zmian w Ustawie o Broni i Amunicji aktualnym i przyszłym posiadaczom broni. Uprawia  strzelectwo sportowe, długodystansowe oraz elaboruje amunicję. 

Członek Zarządu

Kol. Mariusz Piątek, ur. 16.09.1975 r. w Siedlcach. Wykształcenie wyższe rolnicze, dodatkowo ukończone studia podyplomowe, kierunek biologia i ochrona środowiska.

Zawod wykonywany – urzędnik. od 2000r. Starostwo Powiatowe w Siedlcach – Wydział Rolnictwa i ochrony środowiska, a od 2008 do 2016 roku kierownik tego wydziału.

Od 09.05.2016r. Kierownik PlacówkiTerenowej KRUS w Siedlcach.

W szeregi członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego „Las” w Siedlcach wstąpił w 2011r. Uprawnienia selekcjonerskie uzyskał w roku 2015.

Kolega Mariusz Piątek od 26.04.2015r. do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Koła Łowieckiego ,,Las” w Siedlcach w którym pełni funkcję Skarbnika Koła.

30.09.2015r. został powołany przez Okręgową Radę Łowiecką w Siedlcach na Członka Komisji Promocji Łowiectwa.

W dniu 23.11.2016r ukończył z wynikiem pozytywnym kurs lektora PZŁ z zakresu biologii zwierząt łownych.

Kol. Mariusz Piątek prowadzi wykłady podczas kursów na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania.