Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LP Nazwisko i Imię, Funkcja
1 Grzegorz Świerczewski — ORD
2 Jan Ruciński – Z-ca ORD