Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LPNazwisko i Imię, Funkcja
1Leszek Omelańczuk — p.o. ORD Z-ca ORD
2Jan Ruciński – Z-ca ORD
3Piotr Izdebski – Z-ca ORD